Požičovňa billboardových vozíkov

Billboardové vozíky sú ideálnym spôsobom propagovania Vašej spoločnosti za účelom oslovenia veľkej časti zákazníkov, zvýšenia predaja, či zvýšenia povedomia o produktoch alebo službách, ktoré ponúkate. Výhody billboardového vozíka: rýchla možnosť presunu reklamnej plochy na miesto, kde sa zdržuje väčšie množstvo ľudí alebo sa konajú nejaké akcie. Pre podrobnejšie informácie ohľadom prenájmu billboardových vozíkov nás prosím kontaktujte telefonicky.
billboardovy-vozik