Potrebné doklady na prenájom vozidla:

 • platný občiansky preukaz
 • platný vodičský preukaz skupiny “B”

 

Cena prenájmu

 • cena sa odvíja od prenajatého vozidla – vozový park
 • denný limit je 300 km na deň
 • po prekročení denného limitu sa účtuje 0,06 eur za km
 • v cene prenájmu je zahrnuté povinné zmluvné poistenie, pravidelná údržba vozidla, kontrolné prehliadky, diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky,  zimné pneumatiky v zimnom období, prevádzkové náplne okrem pohonných hmôt
 • platba za prenájom sa realizuje v hotovosti pri prevzatí vozidla

 

Záloha za prenájom vozidla

 • nájomca uhradí zálohu pri prevzatí vozidla
 • výška zálohy je 100,- € pre cesty v rámci SR alebo 300,- € pre cesty do zahraničia.
 • záloha slúži ako spoluúčast pre prípad nehody spôsobenej nájomcom
 • po vráteni nepoškodeného vozidla je táto záloha v plnej výške vrátená spät nájomcovi.

 

Pohonné hmoty

 • vozidlo vracia nájomca s rovnakým stavom pohonných hmôt aký bol pri prevzati vozidla.